УДК UDC 544.725
Кочкодан Ольга Дмитриевна,Кочкодан Виктор Михайлович,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ ВИЛУЧЕННЯ ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН ІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ МЕТОДОМ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЇ
Kochkodan O.D., Kochkodan V.M.
PECULARITIES OF HUMIC ACIDS REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY ULTRAFILTRATION METHOD