УДК 739:72 (477.43) «18/19»
Майгур Татьяна Викторовна,,,,,,
ТРАДИЦІЙНІ ОРНАМЕНТАЛЬНІ МОТИВИ В МЕТАЛОПЛАСТИЦІ ПОДІЛЛЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ
Maygur T.V. - Majgur T.V.
TRADITIONAL ORNAMENTS MOTIFS IN THE ART METAL OF PODILLYA IN THE SECOND HALF OF XIX – EARLY XX CENTURIES
 
Секции-июнь 2014