УДК Vorotyntseva L.I., Afanasyev Yu.A.
Балюк Святослав Антонович,Захарова Марина Анатольевна,Дрозд Елена Николаевна,Носоненко Александр Анатольевич,Воротынцева Людмила Ивановна,Афанасьев Юрий Александрович,
ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ЗРОШУВАНИХ І ГАЛОГЕННИХ ГРУНТІВ ЯК ОСНОВА ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Baliuk S.A., Zakharova M.A., Drozd E.N., Nosonenko A.A.,
Assessment of irrigated and halogen soils status as THE BASIS OF RATIONAL USE