Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 1.316.091.232.2.354
Воропаєва Тетяна Сергіївна,,,,,,
ІДЕЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
Voropayeva T.S.
THE IDEA OF CIVIL SOCIETY: HISTORY AND MODERNITY

Аннотация. Кожне соціальне явище є результатом втілення певних ідей. Суспільство може реалізувати тільки ті ідеї, які відповідають настроям епохи і не суперечать її аксіологічним пріоритетам і стереотипам. Проблеми історичного розвитку ідеї громадянського суспільств

Ключевые слова: ідея, ідея громадянського суспільства, громадянин, громадянське суспільство, громадянська нація.

Abstract. Every social phenomenon is the result of certain ideas. The society can implement only those ideas that are in tune with the thinking of the era, not contrary to its axiological priorities and stereotypes. The problems of historical development of the ide

Keywords: idea, idea of civil society, citizen, civil society, civic nation.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>