Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 111.852
Воронова Надежда Сергеевна,,,,,,
РОМАНТИЧНА ПРИРОДА УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ
Voronova N.S.
ROMANTIC NATURE OF UKRAINIAN SONGS

Аннотация. В статті розглядається специфіка української пісні, її романтична природа. Висвітлюються ідейно-естетичні константи Романтизму. Акцентується сприйняття національної пісні світовою спільнотою.

Ключевые слова: Романтизм, українська пісня, музична культура.

Abstract. The article reviews the specificity of Ukrainian songs, her romantic nature. Highlights the ideological and aesthetic constants Romanticism. The attention of the national perception of songs by the international community.

Keywords: Romanticism, Ukrainian song music culture.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>