Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 140.8:502.11
Измайлова Джамиля Ибрагимовна,Баланова Светлана Григорьевна,Ерёмка Елена Владимировна,,,,
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Izmailova D.I.,Balanova S.G.,Yeremka E.V.
CULTUROLOGICAL PROBLEMS OF SOCIETY IN GLOBALIZATION PROCESSES

Аннотация. Стаття присвячена дослідженню сучасних культурологічних проблем суспільства в умовах глобалізації. Актуальність дослідження полягає у все більш наростаючій конфронтації між існуючими сьогодні культурами та цивілізаціями, обумовленій сучасними глобалізацій

Ключевые слова: культура, цивілізація, глобалізаційні процеси, культурний діалог, зіткнення культур.

Abstract. The article investigates contemporary cultural issues in a globalized society. The relevance of the research is increasingly the rise of today's confrontation between cultures and civilization, due to contemporary globalization trends. The aim of the pape

Keywords: culture, civilization, globalization, cultural dialogue, the clash of cultures.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>