УДК УДК 371.671
Щеголькова Валентина Александровна,,,,,,
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРЕДМЕТУ «WEB-ТЕХНОЛОГІЇ»
Schegolkova V.O.
USING THE PROJECT METHOD FOR LEARNING "WEB TECHNOLOGIES"