Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 316.346.322-053.6:331.5]-027.21
Фесенко Артур Михайлович,,,,,,
ВКЛЮЧЕННЯ МОЛОДІ У СФЕРУ СУСПІЛЬНОЇ ПРАЦІ: ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ПИТАНЬ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ)
Fesenko Arthur
INCLUSION OF YOUNG PEOPLE IN SOCIAL LABOR: PROBLEM FIELD OF QUESTIONS (THEORETICAL ANALYSIS)