УДК УДК 37.017
Олексін Юрій Петрович,,,,,,
Методи навчання як засіб формування рис громадянськості особистості у процесі вивчення суспільних дисциплін
Yu.P. Oleksin
TEACHING METHODS AS MEANS OF FORMATION PERSONALITY CIVIC CONSCIOUSNESS IN THE PROCESS OF STUDYING THE SOCIAL SCIENCES