Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 372.31 

Полєвікова О.Б.

ДОЦІЛЬНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ

З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛОВОЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ ДО МОВНОЇ ОСВІТИ Й МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

Херсонський державний університет, Херсон, 40 років Жовтня, 27, 73000

 

 UDC 372.31

Polyevikova O.B.

SUITABILITY of conducting NONSTANDARD LESSONS TO ENSURE wordcentric APPROACH TO LANGUAGE EDUCATION AND CHILDREN’s SPEECH development

Kherson State University, Kherson, 40 October, 27, 73000

 Автор доповіді обґрунтовує доцільність упровадження нестандартних уроків з метою забезпечення словоцентричного підходу до мовної освіти й мовленнєвого розвитку дітей. Досліджує термінологічне поле зазначених форм навчання, з’ясовує специфіку проведення нестандартних уроків, наводить авторську розробку конспекту уроку-змагання (КВК).

Ключові слова: словоцентричний підхід; мовна освіта й мовленнєвий розвиток дітей; нестандартні уроки рідної мови в початковій школі.

The author proves the suitability of implementation non-standard lessons to ensure wordcentric approach to language education and children speech development. Terminological field of mentioned teaching forms is researched, the specifics of conducting nonstandard lessons are explained, and author’s abstract of lesson-competition is given.

Keywords: wordcentric approach, language education and children’s speech development; nonstandard lessons of native language in primary school.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 

 
Секции-декабрь 2012