Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Чайковська І.А.

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ КОМПЮТЕРНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИДАКТИЧНОГО БЛОКУ ФІЗИЧНОЇ ТЕОРІЇ

Кам`янець-Поділький національний університет імені Івана Огієнка 

 

Chaikovskaya I.A.

TECHNICAL MEANS OF COMPUTER TRAINING IN THE STUDY OF DIDACTIC UNIT PHYSICAL THEORY

Kamianets-Podilskyi national university of the name of Ivan Ohienko

 Стаття присвячена розгляду питання вивченя дидактичного блоку фізичної теорії за допомогою технічних засобів компютерного навчання.

Ключові слова: інформаційно комунікаційні технології, комп’ютерне навчання, фізика, компетентнісно-орієнтоване навчання, системні знання.

Article considers issues explored didactic unit physical theory by technical means of computer training.

Keywords: information and communication technology, computer studies, physics, competence-oriented education, system knowledge.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 

 
Секции-декабрь 2012