Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 372.881.111.1

Гончарова В.Б.

Упровадження інтерактивних технологій у освітній процес з метою розвитку інструментальної

(або мовленнєвої) компетенції у студентів на уроках «Іноземної мови за професійним спрямуванням»

 Херсонский политехнический колледж, Херсон, 40 лет Октября 23

UDC 372.881.111.1

Goncharova V.B.

Introduction of interactive technologies in an educational process with the purpose of development of instrumental competense for students on the lessons of foreign language to professional direction

Kherson polytechnic college, Kherson, 40 of October 23

 У представлених тезах визначено особливості застосування інтерактивного навчання під час викладання іноземної мови за професійним спрямуванням.

Ключеві слова: інтерактивне навчання, творчість, знання.

In the presented theses the features of application of the interactive educating are certain for teaching of foreign language to professional direction.

Keywords: interactive educating, work, knowledge.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012