Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 372.881.111.1

Аносова Ю.П.

Впровадження методу проекту у навчально-виховну діяльність ВНЗ

 Херсонский политехнический колледж, Херсон, 40 лет Октября 23

UDC 372.881.111.1

Anosova J.P. 

Projects summary to introduce the method of training and educational activities of the university

Kherson polytechnic college, Kherson, 40 of October 23

 У представлених тезах визначено особливості застосування такої форми інтерактивного навчання як метод проектів. Запропоновано методику заповнення карти проектів та продемонстровані на прикладах її переваги.

Ключеві слова: проект, творчість, етапи проектування.

In the presented abstracts identified characteristics of this form of online learning as a method of projects. The technique of card is full of projects and is exemplified by its benefits.

Keywords: design, creativity, design stages.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012