Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 377

Рожнова Т.Є.

Інноваційні технології в управлінні вищим навчальним закладом

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, Велика Бердичівська 40, 10008

UDC 377

Rоzhnоvа Т.E.

InnovativeTechnologiesin Higher Educational Establishment Management

 

Zhytomyr State University after Ivan Franko Zhytomyr, Velyka Berdychivska Street 40,10008

 У статті розкрито використання інноваційних технологій в управлінні вищим навчальним закладом; висвітлено  бачення управлінських проблем на основі впровадження сучасних принципів та інноваційних технологій, розглянуто стан і шляхи розвитку ВНЗ для забезпечення економіки України висококваліфікованими  кадрами. Відведене місце аналізу впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. 

Ключові слова: управління вищим навчальним закладом, принцип інноваційності, інноваційні технології, інноваційна ініціатива, кваліфіковані кадри.

The article deals with the problems of innovational technologies in the higher educational establishment management;the following problem is highlighted on the basis of introduction of the modern principles and innovational technologies; the state and the ways of development ofthe higher educational establishment are considered for the providing of the Ukrainian economy with highly qualified specialists;the analysis of introduction of innovational pedagogical and production technologies in the training process is also taken into consideration.     

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

Keywords:higher educational establishment management, innovational principles, innovational technologies, innovational initiative, qualified specialists.

 
Секции-декабрь 2012