Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 378

                                                                  Сакевич А.Д., Сакевич Ю.Г.

Деякі аспекти забезпечення якості освіти у ВНЗ 1-2 рівнів акредитації

Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету Словянський коледж Національного авіаційного університету, К. Маркса, 27, 84100

Аналізується вплив застосування сучасних освітніх технологій на якість освіти у ВНЗ 1-2 рівнів акредитації.

Ключові слова: сучасні освітні технології, якість освіти.

UDC 378

                                                                     Sakevich A.D., Sakevich I.G.

Some Aspects of Support of Quality of Education at HEE (Higher Educational Establishments) of the 1-2 Levels of Accreditation

Separated Structural Subdivision of National Aviation University Slovyansk College of National Aviation University, 27 Karl Marks Street, 84100

The author analyzes the influence of application of modern educational technologies on educational quality at HEE of the 1-2 levels of accreditation

Key words: modern educational technologies, quality of education.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 

 
Секции-декабрь 2012