Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 378.147.34
Олійник Наталія Юріївна,Березенська Світлана Михайлівна,,,,,
ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Oliіnyk N., Berezenska S.
DISTANCE TECHNOLOGY IN THE FORMATION OF RESEARCH SKILLS IN THE SELF-TRAINING OF STUDENTS TO SEMINARS

Аннотация. В роботі представлено практичний досвід застосування дистанційних технологій навчання для формування дослідницьких умінь студентів при підготовці до семінарське заняття.

Ключевые слова: дослідницькі уміння, LMS Moodle, педагогіка співробітництва, дистанційні технології, семінар

Abstract. In this paper is described a practical experience of using distance learning technologies. Research skills of students are developed in the process of the self-training of students to seminars.

Keywords: research skills, LMS Moodle, pedagogy of collaboration, distance learning, seminar

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014