Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 37.025+159.942
Тросюк Светлана Дмитриевна,,,,,,
Взаємозв’язок у формуванні географічних і країнознавчих понять у змісті географічної компетентності учнів основної школи
Trosyuk Svetlana Dmitrievna
Relationship of formation and geographical understood in the context of country-geographical competence basic school students

Аннотация. У даному докладі розкрито алгоритм формування географічних і країнознавчих понять у змісті географічної компетентності учнів основної школи. Наведено приклади роботи з географічними і країнознавчими поняттям на рівні зіставлення і системних взаємозв’язків.

Ключевые слова: учні основної школи, предмети природничого циклу, географічна компетентність, географічні поняття, країнознавчі поняття

Abstract. This report discloses formation algorithm geographical and regional geographic concepts in the context of geographic competence basic school students. Provides examples of how the geographic and cross-cultural concepts at the level of matching and system interconnections.

Keywords: primary school students, the natural history objects cycle, geographic competence, geographical concepts, cross-cultural concepts

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014