УДК УДК 378:22:792.8(477)
Чашечнікова Наталія Валеріївна,,,,,,
ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ ДО ПАТРІOТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Chashechnikova N.V.
CONTENTS AND PECULARITIES OF TRAINING FOR FUTURE CHOREOGRAPHERS TO PATRIOTIC EDUCATION OF CHILDREN IN EXTRACURRICULAR EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE
 
УДК 0
Лісневська Наталія Валентинівна,,,,,,
УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ЕФЕКТИВНА УМОВА СТВОРЕННЯ ЗДОРОВЯЗБЕРІГАЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА
0
0
 
УДК 37.032
Файзрахманова Айгуль Линаровна,Файзрахманов Ирек Магсумович,,,,,
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННО ЗНАЧИМОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА ПРОФОРИЕНТАЦИИ
Faizrakhmanova A.L., Faizrakhmanov I.M.
FORMATION OF PROFESSIONAL ORIENTATION SIGNIFICANT COMPETENCE OF PUPILS IN THE PROCESS OF MAINTAINING THE DIARY OF CAREER GUIDANCE
 
Секции-март 2016