Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 378:811.111 (073)
Хоменко Александр Викторович,,,,,,
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ТА ВІДКРИТОСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ БІЗНЕС-СТУДЕНТІВ
Khomenko Alexandr Viktorovich
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR VIRTUALIZATION AND OPENNES OF BUSINESS STUDENTS' FOREIGN LANGUAGE TRAINING

Аннотация. В статті йдеться про шляхи реалізації світових тенденцій до віртуалізації та відкритості в іншомовній підготовці студентів економічних спеціальностей. Висловлюється припущення, що реалізація цих тенденцій можлива в умовах змішаного інтегративного навчання

Ключевые слова: віртуалізація, відкритість освіти, змішане навчання, інформаційно-комунікаційні технології.

Abstract. The article dwells on the ways of implementation of the global trend towards virtualization and openness of foreign language training of students of economic specialties. It has been suggested that the implementation of these developments is feasible in t

Keywords: virtualization, openness of education, blended learning, information and communication technologies.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2014