УДК 338.45

Андросюк Л.А.

ВИТРАТИ НА ЯКІСТЬ продукції як чинник впливу на результативність ПОЛІГРАФІЧНих підприємств

Національний технічний університет України «КПІ», Київ, пр-т Перемоги, 37, 03056

UDK 338.45

Androsiuk L.

EXPENSES ON PRODUCT QUALITZ AS FACTOR OF INFLUENCE ON EFFECTIVENESS OF PRINTERIES

National technical university of Ukraine „KPIKyiv, 37 Peremogy ave, 03056