Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 35.008:316.46

Коновалова М.В.

ЛІДЕРСТВО В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Володимирська 64/13 01601

 

UDC 35.008:316.46

Konovalovа M.V.

LEADERSHIP IN PUBLIC GOVERNMENT AS A FACTOR OF INNOVATIVE ORGANIZATIONAL CULTURE

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 64/13 Volodymyrska 01601

 В даній доповіді розглядається роль лідерства в формуванні інноваційної організаційної культури державної служби. Визначено основні складові та характеристики лідерства, що покликані змінити культуру організації.

Ключові слова: інноваційна організаційна культура, лідерство, державна служба, лідер, керівництво.

In this report examines the role of leadership in shaping an innovative organizational culture of public service. The main components and characteristics of leadership that designe to change the culture of the organization are defined.

Keywords: innovative organizational culture, leadership, public service, leader.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>