Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 351

Підмогильний О.О.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ КВАЛІФІКАЦІЙНОМУ КРИТЕРІЮ – ВІДСУТНОСТІ ПРОТИ НЬОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області, Запоріжжя, Перемоги, 129, 69057

UDC 351

Pidmogilny O.O.

FEATURES OF LEGAL ADJUSTING  OF ACCORDANCE OF PARTICIPANT OF PUBLIC PURCHASING QUALIFYING CRITERION – ABSENCE AGAINST HIM REALIZATION IN BUSINESS ABOUT BANKRUT

A state financial inspection is in the Zaporozhia area, Zaporozhia, Peremogy, 129, 69057

У даній статті автором розглядається механізм особливостей правового регулювання відповідності учасника державних закупівель одному з кваліфікаційних критеріїв, що встановлені на рівні державного регулювання цієї сфери – відсутності проти нього провадження у справі про банкрутство.

Ключові слова: державні закупівлі, учасник торгів, банкрутство, кваліфікаційні критерії, єдина база даних.

In this article an author is examine the mechanism of features of the legal adjusting of accordance of participant of the public purchasing to one of qualifying criteria which are set at the level of government control of this sphere – absence against him realization in business about bankrut.

Keywords: public purchasing, participant of auctions, bankruptcy, qualifying criteria, unique database.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>