Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 353.9

Орлов М. М.

 

СИСТЕМА ВЗАЄМОДІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ

ЯК ОДИН ІЗ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Харківський регіональний інститут державного управління

Національної Академії державного управління при Президентові України, Харків, Московський проспект 75, 61001

UDS 353.9

Orlov N. M.

SYSTEM OF COOPERATION BETWEEN REGIONAL EXECUTIVE INSTITUTIONS IN THE FIELD OF LAW ENFORCEMENT AS ONE

OF THE MECHANICS OF STATE MANAGEMENT

The Kharkov regional institute of the government National Academy of the government at the President of Ukraine, Kharkov,

 the Moscow prospectus 75, 61001

У цій доповіді на основі методу порівняльного аналізу обґрунтовано, що система взаємодії регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку є одним із механізмів державного управління. Розвиток цього механізму вкрай важливий в сучасних умовах реформування певних інститутів системи державного управління.

Ключові слова: система взаємодії, механізми державного управління,складові системи взаємодії регіональних органів виконавчої влади.

In this report based on method of comparative analysis established that cooperation between regional executive institutions in a field of law enforcement is one of the mechanics of state management. Developing this mechanics is vital in modern conditions of rebuilding certain parts of state management system.

Key words: cooperation system, mechanics of state management, components of cooperation system between regional executive institutions.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>