Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 351.851: 378.147

Бондар Д.В.

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ СТУДЕНТІВ УПРАВЛІНСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Чернішевського 94, 61023

UDC 351.851: 378.147

Bondar  D.V.     

MECHANISMS OF STATE MANAGEMENT PREPARATION OF STUDENTS OF ADMINISTRATIVE SPECIALITIES.

National University of Civil Protection in Ukraine, Kharkiv, Chernyshevskogo str. 94, 61023

 В даному докладі зроблено аналіз  формування  та впровадження іноваційних механізмів державного управління підготовкою студентів управлінських спеціальностей.

Ключові слова: інноваційні механізми державного управління,  вища освіта

The analysis of forming  and introduction of innovative mechanisms of state management preparation of students of administrative specialities are done in this application.

Keywords: innovative mechanisms of state management, higher education


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>