Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 316.774: 327.821
Гридасова Анна Александровна,,,,,,
ІНФОРМАЦІЙНІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
GRYDASOVA GANNA
TRANSNATIONAL INFORMATION CORPORATIONS IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS
 
УДК 321.8
Костюк Александр Васильевич,,,,,,
ВІДНОСИНИ УКРАЇНА-США У 20-МУ СТ.: ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ
Kostyuk O.V.
UKRAINE-USA RELATIONS IN THE 20TH CENTURY: FEATURES AND TRENDS
 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 321.01.04.009
Андреева Ольга Николаевна,,,,,,
МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ: ДОСВІД СІНГАПУРУ
Andrieieva O.M
MODERNIZATION OF THE STATE STAFF: THE SINGAPORE EXPERIENCE
 
Секции апрель 2015