Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 340.12
Шестопалова Людмила Николаевна,,,,,,
АНТИНОМІЯ ЯК ВНУТРІШНЯ ОЗНАКА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Shestopalova Ludmila M.
Антиномія як внутрішня ознака українського суспільства

Аннотация. У статті розглядається одна з вузьких, але важливих проблем – проблема антиномічності українського суспільства як невід’ємна внутрішня його ознака. Доводиться, що антиномія – це логічний смисловий парадокс, смислова суперечність, змістовна презентативніс

Ключевые слова: українське суспільство, влада, державно-правове буття, правова реальність, суспільні протиріччя, трансформація суспільства, якісний стрибок суспільства, антиномія, ментальні чинники суспільного розвитку

Abstract. The author of this article considers the problem about antinomy of Ukrainian society. It is an integral feature of the inner. Antinomy is the logical semantic paradox, semantic contradiction. The content prezentatyvnist opposites when two opposing objects

Keywords: Ukrainian society, authorities, public-legal existence, the legal reality, social contradictions, the transformation of society, a qualitative leap society antinomy, mental factors of social development

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>