Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК УДК 327.7
Костюк Олександр Васильович,,,,,,
ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА КРАЇН БАЛТІЙСЬКО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ
Kostiuk O.V.
PROSPECTS OF COOPERATION BALTIC AND BLACK SEA REGIONS

Аннотация. Мета статті – дослідити альтернативний варіант міждержавного співробітництва у формі об’єднання держав балтійсько-чорноморського регіону. Таким чином, увага акцентується на перевагах, які отримують Україна, Польща, Литва та Білорусь від взаємної інтеграці

Ключевые слова: Ключові слова: геополітика, балтійсько-чорноморський союз, міжнародні відносини, національні інтереси, зовнішня політика.

Abstract. Purpose of the article - to explore alternative international cooperation in the form of association of the Baltic-Black Sea region. Thus, focuses on the benefits that are Ukraine, Poland, Lithuania and Belarus on mutual integration. In the three countrie

Keywords: Key words: geopolitics, the Baltic-Black Sea Union, international relations, national interests, foreign policy

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>