Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 94(37)(092)
Маркович Мария Николаевна,,,,,,
РЕФОРМАТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІМПЕРАТОРА ЮЛІАНА
Markovych Mariia Mykolaivna
THE EMPEROR JULIAN`S REFORMATIVE ACTIVITIES

Аннотация. У статті досліджено внутрішню політику імператора Юліана. Показано, що імператор звільнив зі свого двору тисячі кухарів, євнухів і зайвих чиновників. Розкрито способи боротьби Юліана з корупцією. Під час правління імператора Юліана, було скорочено кількіс

Ключевые слова: Римська імперія, імператор, Констанцій II, Юліан, податкова реформа, реформа державної пошти.

Abstract. The article researches the Emperor Julian`s domestic policy. The Emperor dismissed thousands of servants, eunuchs, and superfluous officials. The ways of fighting with corruption are shown. Agentes in rebus and curiosi had been reduced in number during Ju

Keywords: the Roman Empire, Emperor, Constantius II, Julian, tax reform, cursus publicus reform.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>