Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
 УДК 332.63:346.54:631(477)

Исакова Н.П.

ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ РЕНТНИХ ВІДНОСИН В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Київ, Героев Оборони 15, 03041

UDC332.63:346.54:631(477)

Isakova N.P.

DEVELOPMENT OF MARKET RENT RELATIONS IN THE AGRICULTURE OF UKRAINE: THEORETICAL-METHODOLOGICAL ASPECT

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Kiev, Heroes of Defense 15, 03041


 Удоповідірозглядаються теоретико-методологічні засади формування ринкових рентних відносин в сільському господарстві України. Досліджуються форми диференціальної та абсолютної ренти та вплив економічних факторів на розмір земельної ренти.

Ключові слова: ринок землі, ринкові рентні відносини, диференціальна рента, абсолютна рента, ціна землі.

The article deals with the theoretical-methodological approaches of the formation of market rent relations in the Ukrainian agriculture. The author highlights the differential & absolute rent, the influence of economic factors on the size of land rent.

Key words: land market, agricultural land market, an infrastructure of the land market, market rent relations, differential rent, absolute rent, price of the land.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>