УДК 553.982/981(477.8)
Ярема Андрей Владимерович,,,,,,
РОЛЬ ПОСТСЕДЕМЕНТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ФОРМУВАННІ ФІЛЬТРАЦІЙНО-ЄМНІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАЛЕОГЕНОВИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ ВНУТРІШНЬОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ
Yarema A, V,
THE ROLE OF POST SEDIMENTATION PROCESSES IN THE FORMATION OF FILTRATION-CAPACITIVE PROPERTIES PALEOCENE ROCKS IN INNER CARPATHIAN FOREDEEP ZONE
 
УДК 553.98
Здерка Тарас Васильович,Яцишин Микола Миколайович,,,,,
ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ НИЖНІХ МЕЖ ФІЛЬТРАЦІЙНО-ЄМНІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ
Zderka T.V., Yatsyshyn M.M.
FOR SETTING LOWER LIMITS OF FILTRATION-CAPACITIVE PROPERTIES OF RESERVOIR ROCKS