Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Шандиба Олександр Борисович,,,,,,
ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ З ПОТОКОМ ПРИ ЇХ ОБТІКАННІ
Shandyba A.B.
L’ACTION RECIPROQUE DES CORPS CONTOURNES AVEC LE FLUX

Аннотация. Конфузор є одним з розповсюджених елементів багатьох технічних систем. Для внутрішньої проблеми гідродинаміки це є характерний зразок силової взаємодії потоку з поверхнею, що ним омивається. В цьому розгляді ми обмежимось розвинутим турбулентним режимом о

Ключевые слова: конфузор, внутрішня задача гідродинаміки, силова взаємодія, геометрія стиснення, втрати енергії, лобовий опір, локальний кут атаки, кільцьове стиснення, зовнішня задача гідродинаміки, обтічний понтон.

Abstract. The conical contraction is the most widespread unit of many technical systems. For the inside problem of Hydrodynamics it is the noticeable sample of power interaction between flow and streamlining surface. In this consideration we shall be limite

Keywords: conical contraction, inside problem of hydrodynamics, power interaction, contraction geometry, energy losses, drag resistance, local attack angle, ring contraction, external problem of hydrodynamics, streamlining pontoon.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>