Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Скляренко Евгений Валентинович,Воробьёв Леонид Иосифович,,,,,
ТЕПЛОТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ ПАЛИВ З БІОМАСИ
Sklyarenko E.V., Vorobiov L.Y.
THERMAL ENGINEERING ANALYSIS OF BIOMASS FUEL

Аннотация. Представлено результати калориметричних досліджень теплоти згоряння зразків композиційних палив на основі лушпиння соняшника, соломи пшениці та деревинної тирси в суміші із відходами сільськогосподарського виробництва. Запропоновані емпіричні формули для

Ключевые слова: біомаса, композиційне паливо, теплотворна здатність, бомбова калориметрія.

Abstract. The results of calorimetric studies of combustion heat of composite fuel samples based on sunflower husk, wheat straw and sawdust in combination with agricultural wastes are presented. The proposed empirical formulas for calculating the lower working heat

Keywords: biomass, composite fuel, fuel capacity, bomb calorimetry

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>