УДК
Косьянчук Нина Ивановна,,,,,,
ВПЛИВ ВІДХОДІВ ТВАРИННИЦТВА НА ДОВКІЛЛЯ
Тваринницькі об’єкти створюють екологічну загрозу довкіллю, переважно у зв’язку з необхідністю утилізації відходів, які при недбалому господарюванні можуть потрапляти у гео –, гідро – і повітряне середовище. Для вирішення екологічних проблем необхідно впр
Kos'yanchuk N.I.
 
УДК
Кочкодан Ольга Дмитриевна,Бойко Роман Сергеевич,,,,,
ТЕРМОДИНАМІЧНІ АСПЕКТИ ВИЛУЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ АДСОРБЦІЙНИМ МЕТОДОМ
Kochkodan O.D., Boiko R.S.
ТЕРМОДИНАМІЧНІ АСПЕКТИ ВИЛУЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ АДСОРБЦІЙНИМ МЕТОДОМ