Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Иванов Сергей Александрович,Роман Татьяна Александровна,Иванченко Михаил Георгиевич,,,,
РОЗРОБЛЕННЯ КАЛОРИМЕТРА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗАНОЇ ВОЛОГИ В НЕОДНОРІДНИХ МАТЕРІАЛАХ
Ivanov S.O., Roman T.O., Ivanchenko M.H.
THE DEVELOPMENT OF CALORIMETER FOR THE STUDY OF BOUND MOISTURE IN HETEROGENEOUS MATERIALS

Аннотация. В роботі розглядається проблема розроблення спеціалізованого засобу вимірювання, що дозволяє досліджувати співвідношення вільної та зв’язаної вологи широкого кола неоднорідних матеріалів. Аналіз основних методів та приладів, що дозволяють визначити кількі

Ключевые слова: зв’язана волога, неоднорідні матеріали, калориметрія, ДСК, вимірювання, рідкий азот

Abstract. The paper devoted to problem of developing a specialized device that allows to investigate the ratio of free and bound moisture of a wide range of heterogeneous materials. The analysis of the main methods and devices which allow to define the number of bo

Keywords: : bound moisture, heterogeneous materials, calorimetry, DSC, measurement, liquid nitrogen

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>