Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Яроченко Янина Владимировна,,,,,,
СМИСЛ ЖИТТЯ ЯК ДУХОВНА ПОТРЕБА ЛЮДИНИ
Yarochenko, Yanina, Vladimirovna
SENSE OF LIFE AS A SPIRITUAL NEED FOR HUMAN BEING

Аннотация. Досліджується смисл життя, в контексті людських потреб. Смисл життя – це питання, яке пов’язане з розумінням специфіки людського існування, його природою й сутністю, і розглядається у площині духовних потреб людини. Проаналізована література з цієї темати

Ключевые слова: смисл життя, потреби, духовні потреби, цінності, екзистенція.

Abstract. The sense of life has been viewed in the context of human needs. The sense of life is a question that is boned with understanding of the peculiarities of human existence, its nature and essence, and should be considered in the plane of spiritual needs of

Keywords: sense of life, needs, spiritual needs, values, excistence.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>