Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 004.9:378.1
В'юненко Олександр Борисович,Толбатов Андрій Володимирович,Агаджанова Світлана Володимирівна,,,,
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Viunenko O.B., Tolbatov A.V., Agadzhanova S.V.
PROSPECTS FOR THE USE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION STAFF

Аннотация. В роботі проаналізовані перспективи використання технології Blockchain в електронному навчанні. Акцентовано увагу на основних чинниках які стримують просування технології Blockchain в закладах освіти.

Ключевые слова: технологія Blockchain, освіта, електронне навчання.

Abstract. The work analyzes the prospects for using Blockchain technology in E-learning. The emphasis is on the main factors that block the advancement of Blockchain technology in educational institutions.

Keywords: Blockchain technology, education, E-learning.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>