Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 621.787.4
Артюх Віталій Олександрович,Іванов Геннадій Олександрович,Полянський Павло Миколайович,Баранова Олена Володимирівна,Степанов Сергій Миколайович,,
ЗАМІНА ОПЕРАЦІЇ ШЛІФУВАННЯ НА ПОВЕРХНЕВУ ПЛАСТИЧНУ ДЕФОРМАЦІЮ
Artyukh V.О., Ivanov G.O., Polyansky P.M., Baranova O.V., Stepanov S.M.
REPLACING THE GRINDING OPERATION WITH SURFACE PLASTIC DEFORMATION

Аннотация. В роботі представлений метод поверхневої пластичної деформації обкатуванням роликами сталевих деталей із стабілізацією зусилля обкатування з метою підвищення їх зносостійкості та запропоновано замінити операцію шліфування обкатуванням роликами. Підвищення

Ключевые слова: ролик, зносостійкість, зміцнення, зусилля обкатування, пластична деформація

Abstract. In this work, the method of surface plastic deformation by rolling steel rollers with stabilization of rolling efforts in order to increase their wear resistance is proposed, and it is proposed to replace the grinding operation by rolling rollers. Increas

Keywords: roller, wear resistance, hardening, rolling effort, plastic deformation

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>