Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК
Синица Валентина Григорьевна,Беляева Елена Николаевна,Мироник Елена Владимировна,,,,
ПРОДУКТИВНІСТЬ СУФІКСА -ITIS
Synytsia V.G., Bieliaieva O.M., Myronyk O.V.
EFFICIENCY OF THE SUFFIX –ITIS IN TERM FORMATION FOR THE DESIGNATION OF INFECTIOUS DISEASES

Аннотация. У порівняльному аспекті на матеріалі латинської та англійської терміносистем досліджується продуктивність суфіксального способу утворення термінів на позначення інфекційних захворювань, спричинених патогенними мікробами, спірохетами, вірусами, та інвазійн

Ключевые слова: інфекційні хвороби, паразитарні хвороби, суфікс -itis, латинські терміни галузі «інфектологія», англійські терміни галузі «інфектологія», продуктивні моделі термінотворення.

Abstract. The efficiency of the suffix method in term formation for the designation of infectious diseases caused by pathogenic microbes, spirochetes, viruses, and invasive diseases caused by pathogenic protozoa o rarthropods is investigated on the bases of Latin a

Keywords: Key words: infectious diseases, parasitic diseases, suffix -itis, Latin terms in the field of «Infectology», English termsin the field of «Infectology», effective model softerm formation.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>