УДК 640.4
Якимчук Дмитро Михайлович,,,,,,
ANALYTICAL INVESTIGATION OF SOUTH KOREA HOTEL BUSINESS
Yakymchuk Dmytro Mykhailovych
ANALYTICAL INVESTIGATION OF SOUTH KOREA HOTEL BUSINESS
 
УДК 637.52.04
Веретинська Ірина Анатоліївна,Слободянюк Наталія Михайлівна,,,,,
РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СІЧЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РОСЛИННИХ ДОБАВОК
Veretynska I.
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES OF SEMI-FABRICATES WITH USE OF PLANT ADDITIVES