Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 664.64.016.32
Махинько Валерий Николаевич,Шаран Андрей Васильевич ,Шаран Лариса Александровна,,,,
SYSTEM APPROACH IN CRUMB BRIQUETTE TECHNOLOGY
Makhynko V.M., Sharan A.V., Sharan L.O.
SYSTEM APPROACH IN CRUMB BRIQUETTE TECHNOLOGY

Аннотация. Класичні хлібобулочні вироби виготовляються за традиційними технологіями, наукові основи яких вивчено досить ґрунтовно. Розроблення нових виробів і технологій вимагає використання системного підходу. Розглянуто можливість застосування основних положень си

Ключевые слова: сухарні брикети, технологія, системний аналіз, функціональна схема, параметрична схема.

Abstract. Classic bakery products are made under traditional technologies, the scientific basis of which is studied rather thoroughly. Development of new products and technologies requires application of system approach. This work considers possibility to apply the

Keywords: crumb briquettes, technology, system analysis, functional diagram, parametric scheme

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>