УДК 629.7.01
Бровко Петр Викторович,Попиль Денис Сергеевич,Кныш Богдан Петрович,,,,
КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДОМИХ ВИДІВ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
Knysh B.P., Brovko P.V., Popil D.S.
THE CLASSIFICATION OF THE CERTAIN TYPES OF THE UNMANNED AERIAL VEHICLES
 
УДК 626.87
Мозоль Назар Володимирович,,,,,,
ОПТИМІЗАЦІЯ ВОДНОГО РЕЖИМУ ГРУНТІВ НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ З РОЗВИНЕНИМ МІКРОРЕЛЬЄФОМ
Mozol N.V.
OPTIMIZATION OF WATER SURFACE MODE IN MILLIONED LAND WITH DEVELOPED MICRORELEIFE