Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 631.52

Дмитрук Б. П., Аблязова О. М.

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

 

Вступ. В останні два десятиліття питання виробництва і споживання генетично модифікованих організмів і продукції, отриманої з їх використанням, набувають у світі, і зокрема в Україні, все більшої актуальності. Але значна частина населення, яка і є основними споживачами продуктів харчування, недостатньо інформована про досягнення сучасної біології, зокрема, її важливого напрямку – генної інженерії рослин, які позитивні і негативні наслідки можуть відбутися в навколишньому середовищі від вирощування ГМ-рослин, як вони впливають на живий організм, і , зокрема, організм людини, яка споживає продукти з ГМ-компонентами.

Відсутність об’єктивної, достовірної, зваженої, неупередженої, науково-обґрунтованої інформації породило навколо ГМО багато міфів. На сьогодні не встановлені будь-які негативні наслідки для навколишнього середовища і здоров'я людини від використання ГМ-рослин і отриманих від них продуктів харчування і кормів, що присутні зараз на комерційному ринку.

За період освоєння біотехнологій і комерціалізації продукції з ГМ-компонентами країни, що займають лідируючі позиції, накопичили великий досвід в питаннях, які стосуються аналізу ризиків, реєстрації, використання і регулювання обороту ГМО. Перед тим, як впроваджувати і виходити на ринок з такою продукцією, вона проходить ретельну процедуру перевірок, проводиться оцінка на її безпечність.

Рослини з ГМ-компонентами дозволяють вирішити велику кількість проблем: підвищувати в 2–3 раза урожай і валові збори багатьох сільськогосподарських культур; корисні культурні рослини можуть вирощуватися за таких умов, за яких звичайні сорти чи гібриди рости і давати врожай не можуть; такі рослини не потребують використання гербіцидів і менш вразливі комахами-шкідниками і стійкі до хвороб; скорочуються витрати на засоби захисту рослин, які сьогодні досить дорогі; знижуються витрати на одиницю площі, одиницю врожаю, тому і знижується собівартість продукції; суттєво зростає продуктивність сільського господарства та доходи сільськогосподарських виробників.

Широке використання біотехнологій дозволить нарощувати обсяги виробництва продуктів харчування і покращити забезпечення ними населення планети, нестача яких відчувається вже сьогодні і ця негативна тенденція буде зростати.

 

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ с рисунками >>>