УДК 338.1
Глушенко Татьяна Николаевна,Омельченко Дарья Викторовна,,,,,
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
Glushenko T.M., Omelchenko D.V.
PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S ECONOMIC POTENTIAL