Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 657
Кара Кристина Мирославовна,,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Kara Khrystyna Myroslavivna
THE FEATURES OF ACCOUNTING IN THE TOURISM ENTERPRISES

Аннотация. Розглянуто основні методи ведення бухгалтерського обліку в діяльності туристичного підприємства. Розкрито специфіку обліково-аналітичної інформації, що формується в локальній системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності туристичних підприємств.

Ключевые слова: туристичний продукт, суб’єкти туристичної діяльності, туристичний оператор, туристичний агент, агентські договори, туристичні послуги, контроль туроператорів і турагентів, звітність.

Abstract. The basic methods of accounting of tourism enterprises. The specific accounting and analytical information emerging in the local accounting system and financial reporting of tourism enterprises. Specificity, which is associated with features of the format

Keywords: tourism product, the subjects of tourism, tour operator, travel agent, agency contracts, travel services, travel agents and tour operators monitoring, reporting.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>