УДК 332.1
Савчук Дмитро Михайлович,,,,,,
Інституційна база управління економічним і соціальним розвитком громади
Savchuk, Dmytro, Mikhailovich
The institutional framework for managing the community's economic and social development
 
УДК 332.16:911.6 (477)
Гуцул Татьяна Анатольевна,,,,,,
ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ
Gutsul T.A.
ECONOMIC ZONING OF UKRAINE