Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

УДК 657.1

Голуб Н. О., Костіна Ю.А.

ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ ЗВІТНІСТЬ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь, пр-т Б.Хмельницького 18, 72316

UDC 657.1

Golub N. A., Kostіna Y.A.

DOMESTIC AND FOREIGN REPORTING, AND ITS USE IN ENTERPRISE MANAGEMENT

Tavria State Agrotechnological  University, Melitopol, pr. B.Khmelnytsky 18, 72316

 Текст даної доповіді викладено на українській мові. В цій роботі розглянуто два види звітності підприємства – внутрішня і зовнішня. Визначено призначення кожного виду та роль в управлінні підприємством.

Ключові слова: зовнішня і внутрішня звітність; фінансова звітність; управлінська звітність;вимоги до звітності; користувачі звітності.

The text of the report posted on the Ukrainian language This paper considers two kinds of statements - internal and external. Defined the purpose of each type and role in enterprise management.

Keywords: external and internal reporting, financial reporting, management reporting, reporting requirements, reporting users.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012