Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 332.3:631.95
Якушова К.В.
СУТНІСТЬ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Миколаївський національний аграрний університет,
Миколаїв, Георгія Гонгадзе 9, 54020
Yakushova C.V.
ESSENCE OF ENVIRINMENTALLY AGRARIAN LAND USE
Mykolayiv National Agrarian University,
Mykolayiv, 9, Georgiy Gongadze Str., 54020
 
Анотація. У статті розглянуто зміст категорії "екологобезпечне сільськогосподарське землекористування", проаналізовано існуючи підходи до визначення цього поняття.
Ключові слова: екологобезпечне землекористування, екологобезпечне сільськогосподарське землекористування, раціональне землекористування, сталий розвиток.
Abstract. The article reviews the meaning of the category «environmentally land use». Analysis the existing approaches to describe of environmentally land use.
Key words: environmentally land use,
sustainable land use, sustainable development.