Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

УДК 657.1

Бортнікова О.О.

ЗАВДАННЯ ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ІЗ ФУНКЦІЯМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Луцький національний технічний університет

 

В публікації розглядаються основи формування завдань системи оперативного облікового забезпечення з врахуванням особливостей функціонування оперативного менеджменту підприємства.

Ключові слова: оперативний облік, завдання оперативного обліку, менеджмент, оперативне управління.

This publication explores the fundamentals of forming the tasks of an operative accounting with regard to the functioning of the operational management of the enterprise.

Keywords: operative accounting, operative accounting tasks, management, operational management.

Перехід до нових умов господарювання по-іншому визначив роль обліку в системі менеджменту українських підприємств. Управлінцям необхідна якісна, своєчасна, повна інформація, визначальним чинником формування якої є ефективність облікової системи. Достовірні та оперативні дані уможливлюють отримання ринкових переваг, знижують ризики діяльності підприємства, ефективно підтримують прийняття рішень.

У вітчизняній теорії функцію формування оперативної інформаційної бази для управління історично було покладено на оперативний облік. Він в органічному зв’язку з іншими інструментами управління утворює механізм, за допомогою якого повинні вироблятися і прийматися оптимальні рішення щодо забезпечення ефективного розвитку виробництва і всієї господарської діяльності підприємства загалом. Проте його реалізація на сьогодні не повною мірою відповідає насущним вимогам управління. Необхідний новий підхід до дослідження оперативного обліку на основі вивчення і пошуку ефективних рішень враховуючи сучасні розробки у сфері інформаційного забезпечення менеджменту та економічні, технологічні, соціальні умови господарювання.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития.'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.