УДК 504.53.06:631.459.2/.3
Ракоїд Олена Олександрівна,,,,,,
ЗАСТОСУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ КОНВЕНЦІЇ ООН ПО БОРОТЬБІ З ОПУСТЕЛЮВАННЯМ ДЛЯ ОЦІНКИ ПРОЦЕСІВ ОПУСТЕЛЮВАННЯ ТА ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ
Rakoid O.O.
IMPLEMENTATION OF INDICATORS OF UNITED NATIONS CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION FOR ASSESSMENT LAND DEGRADATION/DESERTIFICATION PROCESSES IN UKRAINE
 
УДК УДК 330.131.5
Спивак Ярослав Олегович,,,,,,
ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Spivak Y. O., Sereda V. S.
THE PROBLEMS OF ENERGY CONSERVATION IN UKRAINE
 
Секции-июнь 2015