Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 631.67:504
Мазур Людмила Сергеевна,Красовская Юлиана Викторовна,,,,,
Оцінка стійкості землеробства в умовах недостатнього природного зволоження
Мazur L.S., Krasovska U.V.
ASSESSMENT STABILITY OF AGRICULTURE IN LOW NATURAL HYDRATION

Аннотация. Розглянуто вплив зрошувальних меліорацій на стійкість сільськогосподарського землеробства в умовах недостатнього природного зволоження та визначено фактори що впливають на підвищення стійності валового збору продукції рослинництва.

Ключевые слова: стійкість виробництва, землеробство на меліорованих землях, валовий збір продукції рослинництва

Abstract. The effect of irrigation reclamation farming on agricultural sustainability in low natural moisture and the factors of which influence on increase stiynosti gross yield of crop production.

Keywords: stability of production, agriculture on reclaimed land, total yield of crop production

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2014